Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i każdej osoby, która odwiedza naszą witrynę. W niniejszym dokumencie „Witryna” lub „Witryna” oznacza i obejmuje„https://homenet.je”oraz każdą następną Witrynę; a „My„, „nas” i „nasz” są odniesieniami do HOMENET.

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych użytkowników i ich prawa do prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem mail@homenet.je.

Odwiedzając naszą witrynę internetową www.homenet.je („Witryna”) i korzystając z naszych usług, użytkownik powierza nam swoje dane osobowe. Bardzo poważnie traktujemy prywatność użytkowników. W niniejszej informacji o ochronie prywatności opisujemy naszą politykę prywatności. Staramy się wyjaśnić użytkownikowi w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie prawa mu przysługują. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie tego dokumentu, ponieważ jest on bardzo ważny. Jeśli jakiekolwiek warunki niniejszej polityki prywatności nie są akceptowane, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej witryny i naszych usług.

O NAS

W homenet.je oferujemy starannie zaprojektowaną stronę internetową do dostarczania usług szerokopasmowych i rozwiązywania problemów z Internetem.

Świadczymy wysokiej jakości, gwarantowane usługi, którym można zaufać, w uczciwej cenie. Dzięki przyjaznej atmosferze jesteśmy dumni z doświadczenia klienta.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ pomoże ona w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam danych osobowych.

 1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach, uczestnicząc w działaniach na Stronie lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Witryną, dokonywanych przez niego wyborów oraz używanych przez niego produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

Nazwa i dane kontaktowe. Gromadzimy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe.

Informacje zbierane automatycznie

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy użytkownik odwiedza, korzysta lub porusza się po Stronie. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, przeglądarka i charakterystyka urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy użytkownik korzysta z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić informacje o urządzeniu (takie jak identyfikator, model i producent urządzenia mobilnego), systemie operacyjnym, wersji i adresie IP. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Witryny oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Informacje zebrane z innych źródeł

Możemy uzyskiwać informacje o użytkowniku z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (takie jak Facebook), a także od innych stron trzecich.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na subskrypcję naszego biuletynu, jego imię, nazwisko i adres e-mail zostaną udostępnione naszemu dostawcy biuletynu. Ma to na celu przekazywanie użytkownikowi aktualnych informacji i ofert w celach marketingowych.

 1. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do tych celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe („Cele biznesowe”), w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem („Umowa”), za zgodą użytkownika („Zgoda”) i/lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych („Powody prawne”). Obok każdego celu wymienionego poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Używamy informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Żądanie informacji zwrotnej do celów biznesowych i/lub za zgodą użytkownika. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu uzyskania jego opinii i skontaktowania się z nim w związku z korzystaniem przez niego z naszej Witryny.
 • Ochrona naszej Witryny w celach biznesowych i/lub ze względów prawnych. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w ramach naszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej Witryny (na przykład w celu monitorowania oszustw i zapobiegania im).
 • Egzekwowanie naszych warunków, zasad i polityk w celach biznesowych i zgodnie z wymogami prawa.
 • Odpowiadanie na żądania prawne i zapobieganie szkodom zgodnie z wymogami prawa. W przypadku otrzymania wezwania do sądu lub innego żądania prawnego może być konieczne sprawdzenie przechowywanych przez nas danych w celu ustalenia sposobu udzielenia odpowiedzi.
 • Dla innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać dane użytkownika do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Witryny, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.
 1. CZY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU BĘDĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIANE?

Udostępniamy i ujawniamy dane użytkownika wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Zgodność z przepisami prawa. Możemy ujawnić dane użytkownika, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu przestrzegania obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesów prawnych, takich jak w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na organy publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Istotne interesy i prawa. Możemy ujawnić dane użytkownika, jeśli uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w które jesteśmy zaangażowani.
 • Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam, gdy użytkownik odwiedza Witrynę. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o wizytach użytkownika w naszej Witrynie i innych witrynach internetowych zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia w celu dostarczania reklam towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika.
 • Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania określonych produktów, usług lub promocji.
 • Za zgodą użytkownika. Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.
 • Inni użytkownicy. Gdy użytkownik udostępnia dane osobowe (na przykład publikując komentarze, wypowiedzi lub inne treści w Witrynie) lub w inny sposób wchodzi w interakcję z publicznymi obszarami Witryny, takie dane osobowe mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane poza Witryną w nieskończoność.
 1. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania.

Pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany przez witrynę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania witryny. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie mają dwa główne cele: poprawę komfortu przeglądania poprzez zapamiętywanie działań i preferencji użytkownika oraz pomoc w analizie ruchu na naszej stronie internetowej.

Co zrobić z plikami cookie?

Używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować ruch w Witrynie, aby pomóc nam poprawić wydajność i użyteczność witryny oraz aby zwiększyć bezpieczeństwo Witryny. Pliki cookie stron trzecich pomagają nam korzystać z Google Analytics w celu liczenia, śledzenia i analizowania wizyt w Witrynie. Pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych stron internetowych i gdzie musimy wprowadzić ulepszenia. Te pliki cookie stron trzecich nie identyfikują konkretnie użytkownika.

Wydajność, analityka, badania i reklama

Pliki cookie pomagają nam dowiedzieć się, jak dobrze nasza witryna i produkty internetowe działają w różnych lokalizacjach. Używamy ich również do zrozumienia, ulepszania i badania produktów, funkcji i usług, w tym podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny https://homenet.je/ z innych witryn internetowych, aplikacji lub urządzeń, takich jak komputer służbowy lub urządzenie mobilne. Używamy również plików cookie stron trzecich w celu ulepszenia i spersonalizowania naszych wiadomości marketingowych/komunikacji z użytkownikiem.

Kontrolne pliki cookie

Użytkownik zawsze może usunąć pliki cookie, które już znajdują się na jego komputerze, za pomocą ustawień przeglądarki, a większość przeglądarek można ustawić tak, aby uniemożliwić ich dodawanie do komputera. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Witryny.

 1. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH?

Witryna może zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych przekazywanych stronom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez strony trzecie nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub praktyki i polityki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich, w tym innych witryn internetowych, usług lub aplikacji, do których mogą prowadzić łącza z Witryny. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).

Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu ich usunięcia.

 1. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI?

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest w 100% bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Dostęp do usług należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

Informacje osobiste

Użytkownik może w dowolnym momencie przejrzeć lub zmienić te informacje:

 • Kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej

Na żądanie użytkownika możemy usunąć lub zmienić jego dane z naszych aktywnych baz danych. Niektóre informacje mogą być jednak przechowywane w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania naszych Warunków użytkowania i/lub przestrzegania wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny.

 1. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą „Revised”, a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić o tym użytkownika, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając mu powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji o tym, jak chronimy dane użytkownika.

 1. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI?

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres mail@homenet.je.